Nền tảng Giao dịch

Chọn File - Open Data Folder - MQL4 - các Chuyên gia trên nền tảng của bạn và dán tệp .ex4. Khi bạn khởi động lại nền tảng, bạn có thể tìm thấy EA mới của mình dưới ‘Cố vấn Chuyên gia’ (Expert Advisor) trong Navigator.

Bạn có thể tải xuống nền tảng giao dịch đã chọn từ trang web của chúng tôi hoặc từ Cổng khách hàng của bạn.

Để tải xuống nền tảng MT4, hãy nhấp vào đây. Để tải xuống nền tảng MT5, hãy nhấp vào đây. Ngoài ra, hãy đăng nhập vào Cổng khách hàng của bạn và điều hướng đến tab Nền tảng.

MT4 là tiền thân của MT5. MT5 có một số tính năng độc đáo và nó có công nghệ tiên tiến hơn MT4. Bạn có thể tìm thấy danh sách chi tiết về sự khác biệt giữa hai nền tảng tại đây.

Mở nền tảng giao dịch của bạn và chọn File - 'Đăng nhập vào Tài khoản Giao dịch'. Sau đó, bạn sẽ được gợi nhắc nhập số tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn cũng sẽ cần phải chọn server có liên quan.

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected] và họ sẽ xử lý yêu cầu của bạn.

Kéo Chỉ báo từ Navigator vào biểu đồ của bạn và nó sẽ tự động được dán vào biểu đồ.

Trung tâm Hỗ trợ
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Đừng lo lắng. Chúng tôi vẫn có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.