YÊU CẦU KÝ QUỸ VÀ ĐÒN BẨY

Xem xét sâu hơn về tài khoản của bạn

HIỂU CÁC YÊU CẦU VỀ ĐÒN BẨY VÀ KÝ QUỸ

Ký quỹ và đòn bẩy chia sẻ mối quan hệ năng động và cần phải luôn được tính đến khi mở một giao dịch mới. Chúng phản ánh số vốn chủ sở hữu cần có trong tài khoản của bạn để mở và duy trì một vị thế cũng như với tất cả các sản phẩm đòn bẩy, hiểu rõ các yêu cầu có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro về vốn.

ĐÒN BẨY

Đòn bẩy có thể được mô tả tốt nhất như một chiến lược đầu tư trong đó khách hàng vay vốn để tăng lợi tức đầu tư tiềm năng. Nói cách khác, nó cung cấp cho bạn cơ hội kiểm soát một số tiền lớn hơn những gì bạn đang thực sự đầu tư.

KÝ QUỸ

Ký quỹ là mức tiền bạn cần có trong tài khoản giao dịch của mình để mở và duy trì một vị thế giao dịch cụ thể. Tính toán và hiểu các yêu cầu ký quỹ của bạn cho phép bạn tạo ra một quản lý rủi ro hiệu quả.

Tiền ký quỹ là tỷ lệ phần trăm của quy mô giao dịch bạn muốn mở và nó không phải là phí. Nó chỉ được khấu trừ từ tài khoản của bạn và được trả lại khi vị thế được đóng. Tổng số tiền được giữ để duy trì tất cả các vị thế mở hiện tại của bạn được gọi là “số tiền ký quỹ đã sử dụng”. Số dư còn lại trong tài khoản của bạn có sẵn để mở các vị thế mới.

CÁC YÊU CẦU VỀ ĐÒN BẨY
VÀ KÝ QUỸ TẠI M4MARKETS

*Đòn bẩy 1: 1000 chỉ áp dụng cho Tài khoản Standard. Đối với Tài khoản Raw Spread và Tài khoản Premium, đòn bẩy tối đa là 1: 500.

3 bước để bắt đầu giao dịch

icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể