Môi giới Giới thiệu

Hoàn tất quá trình xác minh để trở thành khách hàng (chi tiết Danh tính, Nơi cư trú và Hồ sơ kinh tế).

Sau đó, bạn nên chọn Tùy chọn: Trở thành Người giới thiệu trong Menu IB của bạn.

Hoàn thành biểu mẫu Đăng ký IB, cung cấp thông tin cần thiết.

Đơn đăng ký IB của bạn sẽ được bộ phận Đối tác của chúng tôi xem xét và Người quản lý tài khoản sẽ liên hệ với bạn để thảo luận về đơn đăng ký của bạn.

Phòng Đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua email Thỏa thuận IB để ký điện tử.

Trung tâm Hỗ trợ
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Đừng lo lắng. Chúng tôi vẫn có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.