M4Markets

50% Tiền thưởng nạp tiền

Nhận tới $5,000

Nhận tiền thưởng của bạn
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể

Gia tăng ký quỹ miễn phí

Thưởng nạp tiền tức thì

Tối đa hóa tiền nạp tới 1,5 lần


Thưởng 50% tiền nạp – Nhận tới $5000

Tận hưởng khuyến mãi có hạn cho tất cả các khách hàng và nhận 50% tiền thưởng khi bạn nạp tiền vào tài khoản đã được xác thực của mình.

Từ ngày 25/1/2021 đến ngày 25/4/2021, tất cả các khách hàng của M4Markets giao dịch trên MT5 sẽ được nhận 50% tiền thưởng cho mỗi lần nạp tiền. Số tiền thưởng này có thể giúp bạn gia tăng ký quỹ và giao dịch với các vị thế có khối lượng lớn hơn.

Tiền nạp
Thưởng áp dụng
$50
$25
$100
$50
$1000
$500
$5000
$2500
$10000
$5000

Tham gia M4Markets

30ms

Khớp lệnh tối thiểu chỉ 30 mili giây mà không có báo giá lại

0.0 pip

Spread thô từ 0,0 pip và không có phụ phí

MT4/MT5

Môi trường giao dịch hiện đại trên MT4/MT5


Cách nhận thưởng

1

Đăng ký và xác thực hồ sơ

Hoàn thành mẫu đăng ký và truy cập vào cổng khách hàng. Hoàn thành hồ sơ kinh tế, tải lên các tài liệu cần thiết và xác thực hồ sơ của bạn.

2

Mở tài khoản tiền thưởng & nạp tiền

Chọn “Mở tài khoản thực” phía dưới mục Tài khoản và chọn tài khoản tiền thưởng MT5. Nhấp vào “Nạp tiền” phía dưới tab Vốn đầu tư để chọn phương thức nạp tiền.

3

Nhận tiền thưởng & bắt đầu giao dịch

50% tiền thưởng nạp tiền sẽ được chuyển tự động tới tài khoản của khách hàng sau khi họ thực hiện nạp tiền lần đầu. Chọn mục “Tải xuống” phía dưới Menu của nhà giao dịch để tải nền tảng MT5 và bắt đầu giao dịch.

* Các khách hàng cũ sẽ cần mở tài khoản tiền thưởng MT5 mới từ cổng khách hàng và 50% tiền thưởng nạp tiền sẽ được chuyển tự động vào tài khoản sau khi họ nạp tiền lần đầu.

Tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn

Nhận 50% tiền thưởng nạp tiền
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể