CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Tận tâm với các tiêu chuẩn quy định toàn cầu cao nhất

FSA

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles

M4Markets được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles quy định như một Securities Dealer. FSA được xây dựng ổn định theo Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính 2018. Trách nhiệm chính của cơ quan quản lý bao gồm việc cấp phép, giám sát và phát triển các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles thông qua một cơ chế quản lý vững chắc.

Số giấy phép SD035

NƠI AN TOÀN ĐỂ GIAO DỊCH

Tài khoản tách biệt cho các quỹ tiền của khách hàng

Chính sách khớp lệnh tốt nhất được tuân thủ

Không từ chối lệnh hoặc không requote

Raw spread từ 0.0 pip và hoa hồng 0

Thời gian khớp lệnh tối thiểu 30ms

3 bước để bắt đầu giao dịch

icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể