Điều kiện Giao dịch

Không, chúng tôi không cung cấp giao dịch quyền chọn nhị phân.

Phí chênh lệch (spread) là sự khác biệt giữa giá bán và giá mua. Tài khoản Raw Spread và Premium của chúng tôi bắt đầu từ chênh lệch 0 pip, trong khi Tài khoản Standard của chúng tôi bắt đầu từ 1.1 pip.

Lưu ý rằng trong các tin tức lớn, thị trường có thể biến động dẫn đến sự biến động mạnh trong mức spread.

Đọc thêm về spread và giá tại đây.

Bạn có thể thay đổi đòn bẩy của mình thông qua Cổng khách hàng. Đăng nhập và chọn tài khoản bạn muốn thay đổi đòn bẩy, sau đó gửi Yêu cầu Giá trị Đòn bẩy mới mà bạn muốn.

Rất tiếc, bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch hiện tại của mình. Nếu muốn, bạn có thể mở một tài khoản giao dịch bổ sung và chọn loại tiền tệ cơ sở mà bạn muốn.

Không, các vị trí mở sẽ vẫn mở ngoại trừ trong một số điều kiện thị trường nhất định, ví dụ: nếu lệnh Cắt lỗ hoặc Chốt lời được kích hoạt hoặc đóng hàng loạt trên hợp đồng tương lai. Trailling Stop và Cố vấn Chuyên gia không hoạt động khi tài khoản MT4 / MT5 của bạn ngoại tuyến.

Có, chúng tôi cung cấp bảo vệ số dư âm cho tất cả các khách hàng bán lẻ của chúng tôi.

Chuyển đến nền tảng MT4 của bạn, nhấp chuột phải vào "Lịch sử tài khoản" trong nền tảng MT4, đặt khoảng thời gian bằng cách chọn "Khoảng thời gian tùy chỉnh", sau đó nhấp chuột phải vào "Lưu báo cáo". Bạn cũng sẽ nhận được báo cáo thống kê mỗi ngày một cách tự động cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Lượng tiền tệ cơ sở * Pip = Giá trị tính theo đơn vị tiền tệ báo giá

Ví dụ:

Giá trị của 1 pip bằng AUD / USD = 1 Lot (100 000) * 0.0001 = 10 USD

Giá trị của 1 pip tính bằng GBP / CHF = 1 Lot (100 000) * 0.0001 = 10 CHF

Giá trị của 1 pip bằng AUD / JPY = 1 Lot (100 000) * 0.01 = 1000 JPY

Ký quỹ (margin) luôn được tính bằng đơn vị tiền tệ của công cụ, sau đó được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản.

i) Ví dụ cho Forex: Số lot * 100.000 / Đòn bẩy tài khoản bằng tiền tệ cơ sở

Tài khoản 1:500, Tiền tệ Tài khoản: USD

1 lot EURUSD =>1*100,000/ 500 (đòn bẩy tài khoản 1:500) = 200 EUR = 237.53 USD

ii) XAUUSD kích thước 1 lot = 100

XAGUSD kích thước 1 lot = 5000

XAUUSD yêu cầu ký quỹ = 0.5% = 1:200 ( không thay đổi)

EURUSD - 1.19179

JPYUSD = 109.272

Ký quỹ 1 lot XAUUSD =  (số lot (1lot=100) * yêu cầu ký quỹ% * giá mở cửa XAUUSD)USD = 100 0.5/100 1800= 900 USD

Ký quỹ 1LOT XAUEUR = (số lot (1lot=100) * yêu cầu ký quỹ % giá mở cửa XAUEUR)EUR = 100 0.5/100 1400= 700EUR = 700* 1.18 (tỷ giá EURUSD) = 826 USD

iii) Yêu cầu ký quỹ cho 1 lot DE30c

DE30c kích thước hợp đồng = 1  cho mỗi lot

DE30C yêu cầu ký quỹ = 1% = 1/100

DE30c ký quỹ cho 1 lot =  (số lot * giá mở cửa * yêu cầu ký quỹ%)EUR = 1*15237.90 1/100 = 152.379 EUR = 152.379 * 1.18 = 179 USD

Đối với máy chủ MT4, bạn có thể tìm thấy chúng tôi dưới tên M4Markets-Real1.

Đối với máy chủ MT5, bạn có thể tìm thấy chúng tôi dưới tên M4Markets-MT5

Công thức phí qua đêm là: Swap Long / Short theo point. Point Value Lot bằng đồng tiền định giá.

Xin lưu ý rằng, tùy thuộc vào công cụ, phí qua đêm tăng gấp ba lần vào một ngày trong tuần.

Ví dụ: Mua 5 Lot GBP / USD trong đó Swap Long là -1.909. 1 point tương đương với 1 USD. Do đó, 5*1*(-1.909) = -9.55, phí qua đêm 1 ngày cho việc mua 5 Lot GBP / USD

Ví dụ: Bán 2.25 Lot GBP / JPY trong đó Swap Short là -2.852. 1 point tương đương với 100 JPY. Do đó, 2.25*100* (-2.852) = -641.70 JPY

Ví dụ: Mua 14.10 Lot USOIL, trong đó Swap Long là -12.075 điểm. 1 point tương đương 0.001 USD. Do đó, 14.10 * 0.001 * (-12.07) = -12.05 USD

* Lưu ý rằng đơn vị tiền tệ định giá là các lot giá trị point trong ngoặc.

** Xin lưu ý rằng mỗi Thứ Tư, phí qua đêm sẽ tăng gấp ba lần.

Kích thước lệnh giao dịch tối thiểu cho Forex là 0.01 lot và kích thước giao dịch tối đa là 50 lot. Số lượng lệnh tối đa bạn có thể mở trên tài khoản MT4 là 200.

Margin Call ở mức 100% và Mức Stop Out ở mức 20% đối với Tài khoản Standard và 40% đối với Raw Spread và Premium.

M4Markets là một nhà môi giới được FSA Seychelles quản lý với mô hình khớp lệnh No Dealing Desk (NDD) hoàn toàn tự động, cung cấp thanh khoản từ các ngân hàng cấp cao, toàn cầu và các quỹ đầu cơ.

Margin là số tiền bạn cần để mở giao dịch, chia cho đòn bẩy hoặc nhân với yêu cầu ký quỹ, tùy thuộc vào công cụ.

Margin Level là Equity chia cho Margin được sử dụng. Tức là, Margin Level = Equity / Margin

Free Margin là Equity - Margin, nghĩa là Free Margin = Equity - Margin.

Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu ký quỹ của chúng tôi, hãy truy cập trang dành riêng của chúng tôi tại đây.

Cắt lỗ là một lệnh mà khách hàng có thể đặt để giảm thiểu thua lỗ hoặc hạn chế lợi nhuận. Đối với lệnh Mua, lệnh Cắt lỗ chỉ có thể được đặt dưới mức giá hiện tại; trong khi đối với lệnh Bán, lệnh Cắt lỗ chỉ có thể được đặt trên mức giá hiện tại.

Chốt lời là một lệnh mà khách hàng có thể đặt để tự động đóng một vị thế khi một mức Chốt lời nhất định được kích hoạt. Đối với lệnh Mua, Chốt lời chỉ có thể được đặt trên giá hiện tại; trong khi đối với lệnh Bán, Chốt lời chỉ có thể được đặt dưới mức giá hiện tại.

Cách tính lợi nhuận đối với CFD là (Giá đóng-Giá mở) * Lot * Kích thước hợp đồng. Xin lưu ý rằng kích thước lot trên mỗi CFD là khác nhau.

Tốc độ khớp lệnh tối thiểu của chúng tôi là 30ms

Trong khi Swap diễn ra trong 7 ngày một tuần, thì các Công ty môi giới mở cửa giao dịch 5 ngày một tuần. Do đó, trong các ngày Thứ Tư, phí swap gấp ba lần để trang trải chi phí cho hai ngày cuối tuần.

Trung tâm Hỗ trợ
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Đừng lo lắng. Chúng tôi vẫn có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.