8 tháng 3 2021
featured_img

Giới thiệu Loạt Công cụ Mới trên Nền tảng Giao dịch của chúng tôi

Dịch vụ mới

Tại M4Markets, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường giao dịch có thể đáp ứng nhu cầu của mọi nhà giao dịch, cho dù họ là người mới bắt đầu trên thị rường hay là nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Là một phần trong kế hoạch chiến lược của chúng tôi trong năm nay, chúng tôi muốn mở rộng chủng loại sản phẩm để có thể giúp nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

Giờ đây, chúng tôi rất lấy làm vui mừng được thông báo rằng các nền tảng của chúng tôi hiện đã có các sản phẩm mới được cung cấp trên nền tảng MT4 và MT5. Nhà giao dịch có thể khám phá những công cụ mới này trực tiếp từ Cổng thông tin Khách hàng của mình bằng cách chỉ cần đăng nhập.

Các công cụ mới của chúng tôi được cung cấp với điều kiện vượt trội như các sản phẩm còn lại, mà điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch chúng với chi phí cực kỳ thấp. Bắt đầu giao dịch với M4Markets với chênh lệch bắt đầu từ 0 pip, tốc độ khớp lệnh cực nhanh, bắt đầu từ 30 mili giây và hoa hồng bằng 0.

Tìm hiểu các công cụ mới của chúng tôi tại đây.

3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể