8 tháng 7 2022

Sách điện tử ngoại hối - Giới thiệu về Forex

Cập nhật Công ty

Tại M4Markets, chúng tôi cam kết cung cấp các nguồn lực cho các nhà giao dịch của mình để đảm bảo rằng họ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Sách điện tử ngoại hối miễn phí mới của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về cách một nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch và cung cấp cái nhìn sâu sắc về một số thông tin cần thiết nhất.

Các chủ đề được đề cập trong sách điện tử bao gồm:

  • Giao dịch ngoại hối là gì

  • Sự khác nhau của các nhà giao dịch ngoại hối

  • Sự khác nhau của các loại phân tích ngoại hối

  • Bảng chú giải

  • Làm thế nào để bắt đầu

Tải ebook tại đây

3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể