4 tháng 4 2023
featured_img

Cập nhật Lịch giao dịch lễ Phục Sinh | 6 – 11 tháng 4 năm 2023

Cập nhật Giao dịch

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng khi thị trường toàn cầu bước vào tuần lễ Phục sinh, lịch giao dịch của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Giờ giao dịch(GMT+3) 

Thứ ba ngày 4 tháng 4

Thứ tư ngày 5 tháng 4

Thứ năm ngày 6 tháng tư

Thứ sáu ngày 7 tháng 4

Thứ hai ngày 10 tháng 4

Thứ ba ngày 11 tháng 4

Thứ hai ngày 24 tháng 4

Thứ ba ngày 25 tháng 4

Thứ năm ngày 27 tháng 4

Thứ sáu ngày 28 tháng 4

Công cụ giao dịch

Ký hiệu

Lễ hội Ching ming

Lễ hội Ching ming

Ngày trước Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

 

 

 

 

 

 

EU Shares

EU SHARES

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

US Shares

US Shares

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Australian 200 Index

AUS200

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 17:00

Đóng cửa

Bình thường

Mở trễ @ 02:50

Đóng cửa sớm @ 24:00

Mở trễ @ 10:10

Bình thường

Bình thường

Euro Stoxx 50 Index

EU50

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 23:00 

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ @ 04:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

French CAC 40 Index

F40

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 23:00 

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ @ 09:00

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

German DAX Index

DE30

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 23:00 

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ @ 03:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Hong Kong Index

HK50

Đóng cửa sớm @ 22:00

Pricing Off

Late Open @ 04:15 Early Close @ 23:00 

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ @ 04:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 22:00

Japan Nikkei 225 Index

JP225

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 16:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

India 50 Index

INDIA50

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 16:15

Mở trễ @ 04:00

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Spain 35 Index

ES35

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Netherland 25 Index

NETH25

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Swiss 20 Index

SWI20

Bình thường

Bình thường

Normal Hours

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

UK 100 Index

UK100

Bình thường

Bình thường

Early Close @ 23:00

Đóng cửa

Đóng cửa

Late Open @ 03:00

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

US SPX 500 Index

US500

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 16:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

US Tech 100 Index

US100

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 16:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

US Wall Street 30 Index

US30

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa sớm @ 16:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Dollar Index

DX.f

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Mở cửa từ 12:00-18:15

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

China H-Shares

CHINAHS

Bình thường

Pricing Off

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Gold

GOLD USD/EUR

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Silver

XAG USD/EUR

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Platinum vs US Dollar

XPTUSD

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Palladium vs US Dollar

XPDUSD

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

US Crude Oil

USOIL

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Brent Crude Oil

UKOIL

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Natural Gas

NGAS

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là theo GMT+3 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể