9 tháng 3 2023
featured_img

Cập nhật lịch giao dịch Tiết kiệm ánh sáng ban ngày | 12 – 26 tháng 3 năm 2023

Cập nhật Giao dịch

Chúng tôi xin thông báo rằng do Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu ở Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 3 và việc tuân theo ở vài quốc gia khác vào ngày 26 tháng 3, lịch giao dịch sẽ được thay đổi.

Forex

Giờ giao dịch hiện tại

Giờ giao dịch 12.03.2023 đến 26.03.2023

Giờ giao dịch từ 26.03.2023

Tất cả FX

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00-00:00

Chủ Nhật 23:00-00:00, Thứ Hai-Thứ Năm 00:00-00:00, Fri 00:00-23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00-00:00

Kim loại

Giờ giao dịch hiện tại

Giờ giao dịch 12.03.2023 đến 26.03.2023

Giờ giao dịch từ 26.03.2023

Tất cả

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00-00:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00-23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00-00:00

Chỉ số

Giờ giao dịch hiện tại

Giờ giao dịch 12.03.2023 đến 26.03.2023

Giờ giao dịch từ 26.03.2023

US30

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00 - 23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

US100

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00 - 23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

US500

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00 - 23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

JP225

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00 - 23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00 - 24:00

Spot Energies

Giờ giao dịch hiện tại

Giờ giao dịch 12.03.2023 đến 26.03.2023

Giờ giao dịch từ 26.03.2023

USOIL

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00-24:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00-23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00-24:00

UKOIL

Thứ Hai-Thứ Sáu 03:00-24:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 02:00-23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 03:00-24:00

NGAS

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00-24:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 00:00-23:00

Thứ Hai-Thứ Sáu 01:00-24:00

Cổ phiếu

Giờ giao dịch hiện tại

Giờ giao dịch 12.03.2023 đến 26.03.2023

Giờ giao dịch từ 26.03.2023

Cổ phiếu Hoa Kỳ

Thứ Hai-Thứ Sáu ( 16:30 - 23:00 )

Thứ Hai-Thứ Sáu ( 15:30 - 22:00 )

Thứ Hai-Thứ Sáu ( 16:30 - 23:00 )

Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể