3 tháng 10 2022
Tết Trùng Cửu (Ngày 4 tháng 10) - Thay đổi giờ giao dịch
Tìm hiểu thêm
1 tháng 9 2022
Thay đổi giờ giao dịch – Ngày lễ tháng 9
Tìm hiểu thêm
21 tháng 7 2022
M4Markets Cryptos - Điều kiện giao dịch tốt hơn cho giao dịch tiền điện tử
Tìm hiểu thêm
1 tháng 6 2022
June Bank Holiday Trading Schedule Changes
Tìm hiểu thêm
10 tháng 5 2022
Thay đổi giờ giao dịch - Lễ Thăng Thiên and Ngày Tưởng Niệm
Tìm hiểu thêm
11 tháng 4 2022
Thay đổi giờ giao dịch – Lễ Phục Sinh 14.04 - 03.05
Tìm hiểu thêm
10 tháng 3 2022
Trading Schedule Changes - Daylight Saving 13-27/03/2022
Tìm hiểu thêm
3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể