30 tháng 10 2023
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày - Thay đổi lịch giao dịch tháng 10 năm 2023
Tìm hiểu thêm
18 tháng 10 2023
Tháng 10: Điều chỉnh yêu cầu ký quỹ tạm thời cho mùa báo cáo thu nhập
Tìm hiểu thêm
2 tháng 10 2023
Cập nhật lịch giao dịch | Tháng 10 năm 2023
Tìm hiểu thêm
1 tháng 9 2023
Cập nhật: Điều chỉnh tạm thời yêu cầu ký quỹ cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh
Tìm hiểu thêm
31 tháng 8 2023
Cập nhật lịch giao dịch | Tháng 9 năm 2023
Tìm hiểu thêm
31 tháng 7 2023
Cập nhật lịch giao dịch | Tháng 8 năm 2023
Tìm hiểu thêm
26 tháng 7 2023
Cập nhật: Điều chỉnh tạm thời yêu cầu ký quỹ cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh
Tìm hiểu thêm
7 tháng 7 2023
Cập nhật: Điều chỉnh tạm thời yêu cầu ký quỹ cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh
Tìm hiểu thêm
24 tháng 5 2023
Tạm dừng các cặp TRY
Tìm hiểu thêm
3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể