3 tháng 4 2023
featured_img

Cảnh báo! Trang web bất hợp pháp - m4markets.us

Cập nhật Công ty

M4Markets mong khách hàng chú ý đến trang web bất hợp pháp https://m4markets.us (trang web). Trang web này không có liên quan và không nên nhầm lẫn với M4Markets hoặc bất kỳ tổ chức nào khác của Tập đoàn M4Markets. Các nhà đầu tư nên tiếp tục cảnh giác. Theo như chúng tôi biết, nó không được cấp phép hoặc quản lý bởi Cơ quan giám sát nào.

3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể