FAQs: M4Markets replies to all of your Questions Here

Đăng Ký FAQ

Tại đây bạn có thể tìm câu trả lời cho các thắc mắc thường gặp

Không thể thấy thứ bạn đang cần tìm?

Nếu bạn không thấy câu trả lời mình đang tìm kiếm, hãy gửi câu hỏi của bạn tới [email protected]

Danh tính - Bản sao có màu của tài liệu chứng minh danh tính (Hộ chiếu, Căn cước, Bằng lái hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có ảnh khuôn mặt của bạn được phát hành bởi một tổ chức độc lập và uy tín). Tài liệu được cung cấp phải còn hiệu lực và thể hiện rõ ràng

họ tên, ngày sinh của bạn, ngày cấp/hết hạn và số seri. Nơi cư trú - tài liệu chứng minh địa chỉ (hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng hoặc tín dụng gần nhất, v.v). Tài liệu cung cấp cũng phải đầy đủ trang, được cấp trong vòng 3 tháng và thể hiện rõ tên, địa chỉ (không chấp nhận hòm thư PO) và dịch vụ được cung cấp. Hồ sơ tài chính - Đây là tổng quan về tình hình tài chính của bạn.

Là một công ty được quản lý, hoạt động của chúng tôi phải tuân thủ các quy định và quy trình đặt ra bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles. Các quy trình này liên quan đến việc thu thập đầy đủ tài liệu của khách hàng liên quan đến KYC (hiểu khách hàng của bạn), bao gồm ID còn hiệu lực và hóa đơn tiện ích hoặc sao kê ngân hàng (trong vòng 3 tháng) để xác nhận địa chỉ khách hàng đăng ký.

Không, bạn không cần. Miễn là bạn vẫn sử dụng thông tin cá nhân/liên hệ như của tài khoản trước, tài khoản mới của bạn sẽ được xác nhận tự động.

Nếu bạn muốn cập nhật email, xin hãy đăng nhập và khu vực thành viên, đi tới Hồ sơ và chọn 'Thay đổi'. Bộ phận văn phòng của chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu của bạn và sẽ thực hiện theo đó.

Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu, ngôn ngữ giao tiếp và tùy chọn thông báo trong cùng trang.

Với bất kỳ thay đổi nào khác liên quan đến thông tin cá nhân, xin hãy liên hệ chúng tôi tại địa chỉ mail: [email protected]

Có, chúng tôi có cung cấp tài khoản cho tổ chức. Nếu bạn muốn mở tài khoản cho tổ chức, xin hãy email cho chúng tôi theo địa chỉ
[email protected]

Nếu bạn đã quên mật khẩu khu vực khách hàng của mình, bạn có thể chọn 'Quên mật khẩu' ở trang Đăng nhập, sau đó, bạn sẽ nhận được email để cài đặt mật khẩu mới.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu khu vực khách hàng, bạn cần Đăng nhập vào khu vực khách hàng của mình, đi tới hồ sơ của bạn, nhập lại mật khẩu cũ và lựa chọn mật khẩu mới mà bạn muốn.

Đáng tiếc, công dân Hoa Kỳ không thể mở tài khoản với chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

  • Hoàn thiện quy trình xác minh để trở thành khách hàng (danh tính, nơi cư trú và hồ sơ tài chính).
  • Sau đó, bạn hãy chọn: Trở thành Người Giới Thiệu trên Menu IB.
  • Hoàn thiện mẫu đơn Đăng ký IB, cung cấp các thông tin theo yêu cầu.
  • Đơn đăng ký IB của bạn sẽ được xem xét bởi bộ phận Hợp tác của chúng tôi và một Quản lý Tài khoản sẽ liên hệ với bạn để trao đổi về việc đăng ký.
  • Bộ phận Đối tác của chúng tôi sẽ email cho bạn Thỏa thuận IB để ký.
  • Sau khi xem xét và ký hợp đồng IB, bạn hãy gửi nó tới [email protected] – với tất cả các trang đính kèm đều được ký.

Nếu bạn không thấy câu trả lời mình đang tìm kiếm, hãy gửi câu hỏi của bạn tới [email protected] [email protected]

Giao dịch với M4Markets

Alami syarat dagangan luar biasa dengan broker yang dipercayai

Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn