M4Markets xin thông báo tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi mới nhất. Quý khách hàng giờ đây có thể nhận 50% tiền thưởng cho mỗi lần nạp tiền vào tài khoản đã được xác thực của mình.

Chương trình thưởng 50% tiền nạp sẽ giúp gia tăng ký quỹ miễn phí và tối đa hóa tiền nạp tới 1,5 lần. Khi nạp tiền trong khoảng thời gian từ ngày 25/1/2021 tới 25/4/2021, mỗi khách hàng có thể nhận số tiền thưởng lên tới 5000 USD/EUR/GBP.

Tiền nạp
Thưởng áp dụng
$50
$25
$100
$50
$1000
$500
$5000
$2500
$10000
$5000

Cách để nhận tiền thưởng:
Đăng ký & xác thực hồ sơ
Mở tài khoản tiền thưởng MT5 & nạp tiền
Nhận thưởng & bắt đầu giao dịch

Các khách hàng cũ sẽ cần mở tài khoản giao dịch tiền thưởng MT5 mới từ cổng khách hàng và 50% tiền thưởng nạp tiền sẽ được chuyển tự động tới tài khoản sau khi bạn nạp số tiền mới.

Xin vui lòng tham khảo thông tin chi tiết cùng điều khoản & điều kiện của khuyến mãi tại đây.