Chúng tôi rất lấy làm vui mừng được thông báo rằng chúng tôi đã giới thiệu một tính năng mới trong Cổng thông tin Khách hàng, Tài khoản Ví.

Giờ đây, mỗi khách hàng sẽ có thể nạp tiền vào ví của mình thay vì mỗi tài khoản giao dịch mà họ có thể có, giúp cho việc nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn nhanh hơn, liền mạch và hiệu quả hơn.

Ngoài đặc quyền bổ sung về tốc độ, Tài khoản Ví cũng cung cấp các khả năng quản lý rủi ro gia tăng đáng kể vì giờ đây bạn có thể đảm bảo rằng mỗi tài khoản giao dịch có đủ tiền để duy trì vị thế mở mà không cần mạo hiểm với phần vốn còn lại. Tài khoản Ví cũng có lợi ích bổ sung là phân phối tiền liền mạch, mà việc này cho phép thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau hiệu quả hơn nhiều.

Ngoài ra, Tài khoản Ví cung cấp cơ hội để mở khóa các điều kiện tốt hơn mà không cần phải nạp số tiền cần thiết cho tài khoản VIP hay Cao cấp vào tài khoản giao dịch của bạn. Bằng việc nạp số tiền được yêu cầu cho tài khoản VIP hoặc Cao cấp vào Tài khoản Ví của bạn, bạn sẽ hội đủ điều kiện cho những tài khoản này mà không cần nạp tiền vào tài khoản giao dịch một cách trực tiếp.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc truy cập Cổng thông tin Khách hàng của chúng tôi.