Tại M4Markets, chúng tôi tận tâm tạo ra trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho mọi khách hàng. Chúng tôi đã tìm kiếm công nghệ tốt nhất và nỗ lực nhằm cải thiện các điều kiện giao dịch để đảm bảo rằng tất cả nhà giao dịch đều có thể được hưởng lợi từ môi trường giao dịch tiên tiến về mặt công nghệ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng hiểu rằng việc làm cho trải nghiệm giao dịch của bạn trở nên độc đáo và phù hợp với nhu cầu của bạn nhất có thể góp phần vào việc đảm bảo rằng bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong giao dịch, chẳng hạ như chiến lược giao dịch của bạn.

Để tạo ra trải nghiệm thực sự phù hợp, gần đây chúng tôi đã ra mắt website bằng tiếng Mã lai, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Các ngôn ngữ mới sẽ đáp ứng nhu cầu của độc giả Đông Nam Á, Châu Âu và LATAM, đồng thời chúng cũng sẽ bổ sung vào các ngôn ngữ hiện có của chúng tôi: Tiếng Anh, tiếng Italia, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Trung Giản thể.

Ngoài các website, Cổng thông tin Khách hàng hiện cũng đã khả dụng bằng tiếng Anh, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Phồn thể, tiếng Italia, tiếng Thái, tiếng Mã lai, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Bồ Đào Nha, vì vậy bạn có thể tận dụng tối đa Lịch sự kiện Kinh tế và Công cụ tính toán Giao dịch bằng ngôn ngữ đã chọn của mình.

Bạn có thể tìm thấy liên kết trực tiếp tới các website của chúng tôi ở bên dưới.

 www.m4markets.com
www.m4markets.com/it/
www.m4markets.com/zh-hant/
www.m4markets.com/zh-hans/
www.m4markets.com/id/
www.m4markets.com/ms/
www.m4markets.com/vi/
www.m4markets.com/th/
www.m4markets.com/es/
www.m4markets.com/pt/

Nếu bạn cảm thấy rằng các website của chúng tôi chưa được dịch chính xác hoặc muốn đề xuất thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi!