Sau sự ra mắt rất thành công của nền tảng MT5, chúng tôi rất lấy làm vui mừng được thông báo rằng giờ đây bạn có thể giao dịch CFD trên Cổ phiếu với M4Markets.

Giao dịch CFD trên Cổ phiếu cho phép tiếp cận một trong số những thị trường phổ biến nhất trên thế giới và bạn sẽ có cơ hội để giao dịch giá trị của một số trong những công ty phổ biến nhất của Mỹ và EU mà không cần phải sở hữu tài sản cơ sở.

Lớp tài sản mới của chúng tôi sẽ có các điều kiện tuyệt vời giống như các sản phẩm còn lại, bao gồm khớp lệnh với độ trễ cực thấp, chênh lệch và hoa hồng cực thấp và phương thức nạp tiền đa dạng.

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm mới của chúng tôi và thông số kỹ thuật của chúng, vui lòng truy cập trang dành riêng của chúng tôi tại đây.