Tại M4Markets, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường giao dịch có thể đáp ứng nhu cầu của mọi nhà giao dịch, cho dù họ là người mới bắt đầu trên thị rường hay là nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Là một phần trong kế hoạch chiến lược của chúng tôi trong năm nay, chúng tôi muốn mở rộng chủng loại sản phẩm để có thể giúp nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

Giờ đây, chúng tôi rất lấy làm vui mừng được thông báo rằng các nền tảng của chúng tôi hiện đã có các sản phẩm mới được cung cấp trên nền tảng MT4 và MT5. Nhà giao dịch có thể khám phá những công cụ mới này trực tiếp từ Cổng thông tin Khách hàng của mình bằng cách chỉ cần đăng nhập.

Các công cụ mới của chúng tôi được cung cấp với điều kiện vượt trội như các sản phẩm còn lại, mà điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch chúng với chi phí cực kỳ thấp. Bắt đầu giao dịch với M4Markets với chênh lệch bắt đầu từ 0 pip, tốc độ khớp lệnh cực nhanh, bắt đầu từ 30 mili giây và hoa hồng bằng 0.

Khám phá các công cụ mới của chúng tôi tại đây